Welcome to ACN Digital Video Website!

Kỷ Niệm Đại Lễ 100 Năm Tin Lành Đến Việt Nam Cộng Đồng Tin Lành Việt Nam - Hội Đồng tại Crystal Cathedral

Back to Homepage

Disc 1:

  • Chương Trình Đặc Biệt Mừng Đại Lễ Kỷ Niệm
  • Centennial Celebration
  • Dâng Vinh Quang Cho Đức Chúa Trời

Disc 2:

  • Thờ Phượng / Worship
  • Sứ Địệp / Message
  • Thuyết Trình Công Việc Chúa / Ministries Reports

Disc 3:

  • Ca Nhạc Thánh/ Praises & Worship
  • Sứ Địệp / Message
    • Diển Giả / Speaker: Rev. Rick Warren

 

 

Mua Toàn Bộ:

(Complete Set)

3 Discs = $20.00 U.S.

order complete set

 

Mua Lẻ:

(Single Disc)

Disc 1 = $8.00 U.S

order complete set

Disc 2 = $8.00 U.S

order complete set

Disc 3 = $8.00 U.S

order complete set

 

Copyright 1998.  ACN DIGIVID, LYNNWOOD,  WASHINGTON 
  info@ACNDigitalVideo.com

About Us