Welcome to ACN Digital Video Website!

Video Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ 36 - Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Đến Việt Nam Giáo Hạt Việt Nam C&MA - Hội Đồng tại Cal State Fullerton University

Back to Homepage

Disc 1:

 • HỘI ĐỒNG CẦU NGUYỆN
 • Speaker: Dr. Thomas Stebbins

Disc 2:

 • TĨNH NGUYỆN - Sáng Chúa Nhật
 • Speaker: Rev. LeRoy Joshephsen

Disc 3:

 • LỂ KỶ NIỆM 100 NĂM
 • Speaker: Dr. Gary Benedict

Disc 4:

 • LỂ THỜ PHƯỢNG - Trưa Chúa Nhật
 • Speaker: Rev. Nguyển Hữu Mạc

Disc 5:

 • HỘI ĐỒNG TRUYỀN GIÁO
 • Speaker: Dr. Robert Fetherlin

Disc 6:

 • TĨNH NGUYỆN - Sáng Thứ Hai
 • Speaker: Rev. Ted Cline

Disc 7:

 • LỂ THỜ PHƯỢNG - Tối Thứ Hai
 • Speaker: Rev. Hồ Hiếu Hạ
 • (Chương trình gồm 2 DVDs)

Disc 8:

 • TĨNH NGUYỆN - Sáng Thứ Ba
 • Speaker: Dr. Spencer Sutherland

Disc 9:

 • HỘI ĐỒNG BẾ MẠC
 • Speaker: Dr. Nguyễn Anh Tài

Mua Toàn Bộ:

(Complete Set)

9 Discs = $65.00 U.S.

order complete set

 

Mua Lẻ:

(Single Disc)

Disc 1 = $8.00 U.S

order complete set

Disc 2 = $8.00 U.S

order complete set

Disc 3 = $8.00 U.S

order complete set

Disc 4 = $8.00 U.S

order complete set

Disc 5 = $8.00 U.S

order complete set

Disc 6 = $8.00 U.S

order complete set

Disc 7 = $10.00 U.S

order complete set

Disc 8 = $8.00 U.S

order complete set

Disc 9 = $8.00 U.S

order complete set

 

Copyright 1998.  ACN DIGIVID, LYNNWOOD,  WASHINGTON 
  info@ACNDigitalVideo.com

About Us